מכרז מס 02/2024 - הפעלת מרכז חכ

1.      يعلن   مجلس اكسال المحلي عن رغبته تلقي عروض خدمات لتشغيل مركز تقوية القدرات الأسرية " (מרכז חכ"מ) التابع لوزارة الرفاه الاجتماعي في قرية اكسال والمنطقة . وذلك بحسب متطلبات المناقصة مع كل مرفقاتها , والعقد المرفق للمناقصة.
 
2.      الموعد الأخير لتلقي الاستفسارات والأسئلة التوضيحية هو لغاية تاريخ 27/06/2024 الساعة 14:00. يتم استلام الأسئله كتابيا الى البريد الالكتروني faiad@iksal.muni.il . يتم ارسال الأجابات للمتوجه نفسه ولبقية المتقدمين لغاية تاريخ01/07/2024.
 
3.      يتم تقديم العروض بنسختين متشابهتين بمغلف مغلق يكتب عليه : "مناقصة رقم 02/2024 لتشغيل مركز تقوية القدرات الأسرية (מרכז חכ"מ) " . العروض تقدم بشكل يدوي فقط  لغاية تاريخ 16/07/2024 الساعة 18:00  وتوضع داخل صندوق المناقصات في مكتب سكرتير المجلس (الرجاء عدم الارسال بواسطة البريد ) .
 
4.      على مقدم العرض ارفاق كفاله بنكيه بقيمة 40,000 شاقل جديد ( أربعون الف شاقل جديد) سارية المفعول حتى تاريخ 16/10/2024  وقفا للنص المحدد في مستندات المناقصه .
 
5.      يمكن استلام مستندات المناقصه من مكتب سكرتيرالمجلس في بناية المجلس المحلي خلال ساعات العمل الاعتيادية مقابل مبلغ 2000 شاقل   جديد غيرمسترده . يجب أرفاق الإيصال مع تقديم العرض باسم مقدم العرض بالمبلغ المذكور أعلاه.
 
6.      المجلس المحلي مخول لالغاء المناقصة بكل مرحلة, مقدمي العروض يتنازلون عن كل التعويضات بسبب الغاء المناقصة ولا يكن لهم أي ادعاء بهذا الخصوص .
 

 

7.      لأي استفسارات يمكن التواصل مع مدير قسم الخدمات الاجتماعيه السيد فياض حبشي , على الهاتف 04-6463572 
 
مع الشكر والاحترام
المحامي عبدالسلام دراوشة
 
 
מכרז מס' 02/2024
הפעלת מרכז חכ"מ – חיזוק כוחות משפחתיים
 
 
1.      מ.מ אכסאל מזמינה בזאת הצעות להפעלת מרכז חכ"מ – חיזוק כוחות
משפחתיים , של משרד הרווחה בכפר אכסאל והסביבה .הכל על פי דרישות המכרז על כל נספחיו , והחוזה המצורף למכרז .
 
2. מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה הינו עד 27/06/2024 שעה 14:00.
השאלות יוגשו בכתב למייל   faiad@iksal.muni.il. תשובות לשאלות יישלחו לפונה עצמו ולכלל המציעים עד לתאריך 01/07/2024 .
 
3. את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש ב-2 עותקים כרוכים וזהים, במעטפה סגורה עליה יירשם: " מכרז פומבי מס' 02/2024 להפעלת "מרכז חכ"מ – חיזוק כוחות משפחתיים ", במסירה ידנית בלבד עד ליום שלישי 16/07/2024 בשעה :18:00 ואשר תוכנס לתיבת המכרזים   הנמצאת במשרד מזכיר המועצה (לא לשלוח בדואר)
 
4. על המציע לצרף ערבות בנקאית על סך 40,000 ₪ בתוקף עד ליום 16/10/2024 בנוסח המצורף במסמכי המכרז .
 
5. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סכום של 2000 ₪  ( שלא יוחזרו בכל מקרה ) - במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות, ויש לצרף להצעה קבלה ע"ש המציע בגין התשלום כאמור .
 
6. המועצה רשאית לבטל את המכרז בכל שלב , המציעים מוותרים על כל סעד של אכיפה ו/או פיצויים בשל ביטול המכרז ולא תהיה להם שום טענה בעניין זה .
 
7. לבירורים נוספים ניתן לפנות למנהל אגף הרווחה בטלפון מס' : 04-6463572
 
 
 
 
                                                                                      בכבוד רב,
 
                                                                        עו"ד עבד אלסלאם דראושה
                                                                    ראש המועצה המקומית אכסאל