עבודות שדרוג, חיזוק וחידוש בית ספר מקיף- כפר אכסאל

 

 1. מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים לביצוע עבודות שדרוג, חיזוק וחידוש בית ספר מקיף בכפר אכסאל.
 1. רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים אצל רשם הקבלנים לענף בניין ופיתוח, בסיווג ג'-3, ענף 100 לפי סיווג כספי מתאים אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש לצרף אישורים המעידים על כך.
 1. ההצעה תוגש במעטפה סגורה עם כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד  הבניה  בשווי -.475,000 ₪  לטובת מ.מ אכסאל  וזאת בתוקף עד ליום 04.03.2024הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.
 1. סיור קבלנים ייערך ביום שני: תאריך 20.11.2023 שעה 11:00, המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל.
 1. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי  המועצה  בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך  של  -.2,000 ₪  שלא יוחזרו בשום מקרה .
 1. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום  שני תאריך 04.12.2023 שעה  18:00 .
ההצעות תוגשנה באופן ידני בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים במשרד מזכיר המועצה .
 1. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה וזאת בלי שיהיה לה הסבר ולא יהיה כל טיעון של אחרים עקב כך.                         
                                                                                               בכבוד רב,                                                                                            
                                                         עומר יונס דראושה,
ראש המועצה המקומית
_______________
 1. يعلن المجلس المحلي أكسال عن رغبته بقبول عروض من مقاولين مسجلين بطريقه الظرف المختوم  لأعمال تقويه وترميم المدرسه الشامله في بلدة اكسال .
 2. تقبل العروض فقط من مقاولين ذوي خبره ومسجلين في سجل المقاولين للفرع الرئيسي ج-3 لاعمال البناء والتطوير  100 تصنيف مالي ملائم لقيمة العطاء, على المقاول ارفاق شهادة مقاول في سجل المقاولين وشهادات اثبات ادارة حسابات قانونيه في ضريبة الدخل وضريبة القيمه المضافه ومصادقه من مراقب حسابات قانوني.
 3. تقدم العروض في ظرف مغلق مع الوثائق المطلوبه وتعاد مع جميع الخرائط ووثائق العطاء موقعه من قبل المقاول ومرفقه بكفاله بنكيه مرتبطه بجدول غلاء البناء بقيمه -.475,000 شاقل لصالح المجلس المحلي اكسال  سارية المفعول حتى موعد أقصاة 04/03/2024, والعرض الذي لا يرفق به كفاله بنكيه لا يجري بحثه . 
 4. تجري جولة المقاولين في يوم  الاثنين, الموافق 20/11/2023, الساعه  11:00 , اللقاء في بناية المجلس في قرية أكسال .
 5. يمكن الحصول علي نماذج المناقصات من مكاتب المجلس المحلي اكسال في ساعات الدوام العادية , مقابل مبلغ قيمتة 2000 ش.ج  لا تعاد في أي حال. 
 6. اخر موعد لتقديم العروض يوم الاثنين  الموافق 04/12/2023 الساعه 18:00  , العروضات تقدم باليد فقط وتدخل لصندوق المناقصات في مكتب سكرتير المجلس .
 7. المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او اي عرض اخر والمجلس يحتفظ بحقه لابطال او اضافة اي جزء من قيمة المناقصه وذلك حسب الميزانيات المتوفرة لديها وبدون أي تفسير لذلك , ولا يحق لأحد المطالبه بأي تعويض يكون نتيجة ذلك .
   
                                                          مع الاحترام,
                                                                        عمر يونس دراوشة
رئيس المجلس المحلي