הארכת מכרז - מכרז מס 101/2021- לביצוע חיבור הישוב לשכונת המערבית -הזוגות הצעירים

 
בהמשך לפרסום המכרז שבנדון , מיום 12/03/2021 בעיתון מעריב ובעיתון כל אלערב אנו מודיעים כדלקמן :

1. מועצה מקומית אכסאל מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז מס' 101/2021 לביצוע חיבור הישוב לשכונת המערבית ( הזוגות הצעירים) -ראש שטח- אכסאל , עד יום שני 12/04/2021 בשעה 18:00 .

2. שאר הסעיפים ללא שינוי .

 

בכבוד רב, עו"ד מחמד שלבי
ראש המועצה המקומית