מכרז מס 101/2021- לביצוע חיבור הישוב לשכונת המערבית ( הזוגות הצעירים)

מכרז מס' 101/2021
לביצוע חיבור הישוב לשכונת המערבית ( הזוגות הצעירים) -ראש שטח- אכסאל

1. מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים לבצוע חיבור הישוב לשכונת המערבית ( הזוגות הצעירים) - ראש שטח- אכסאל.
העבודות כוללות בין היתר עבודות בטון וקירות, פיתוח, ריצוף, ניקוז, אספלט, חשמל ותאורה.

2. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים לענף כבישים ופיתוח סעיף ראשי 200 ובסיווג כספי מתאים אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש לצרף אישורים ברי תוקף.

3. ההצעה תוגש במעטפה סגורה עם כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד הסלילה בשווי 250,000 ש"ח לטובת מ.מ אכסאל בתוקף עד תאריך 01/07/2021 , הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.

4. סיור קבלנים ייערך ביום חמישי בתאריך 18/03/2021 שעה 10:00, המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל.

5. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 2500 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה .

6. המועד האחרון להגשת ההצעות היינו יום רביעי תאריך 31/03/2021 שעה 18:00 .ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים במשרד מזכיר המועצה .

7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה וזאת בלי שיהיה לה הסבר ולא יהיה כל טיעון של אחרים עקב כך.

8. לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת ההנדסה , טל: 04-6061070


בכבוד רב, עו"ד מחמד ראפע שלבי
ראש המועצה

 

أعمال تعبيد شوارع وربط الحي الغربي ( الأزواج الشابة) مع البلدة

1. يعلن المجلس المحلي أكسال عن رغبته بقبول عروض من مقاولين مسجلين بطريقه الظرف المختوم – أعمال تعبيد شوارع وربط الحي الغربي ( الأزواج الشابة) مع البلدة .
وتشمل الأعمال رخصة أعمال الباطون , الجدران والتطوير ,الأرضيات ,الصرف الصحي ,الأسفلت ,الكهرباء والإنارة.

2. تقبل العروض فقط من مقاولين ذوي خبره ومسجلين في سجل المقاولين للفرع الرئيسي لاعمال التطوير 200 تصنيف مالي ملائم لقيمة العطاء، على المقاول ارفاق شهادة مقاول في سجل المقاولين وشهادات اثبات ادارة حسابات قانونيه في ضريبة الدخل وضريبة القيمه الاضافيه ومصدقه من مراقب حسابات قانوني.

3. تقدم العروض في ظرف مغلق مع الوثائق وتعاد مع جميع الخرائط ووثائق العطاء موقعه من قبل المقاول ومرفقه بكفالة بنكية مرتبطة بجدول غلاء تعبيد الطرق بقيمه 250,000 شاقل لصالح المجلس المحلي اكسال سارية المفعول حتى موعد أقصاه 2021/07/01، والعرض الذي لا يرفق به كفاله بنكيه لا يجري بحثه.

4. تجري جولة المقاولين في يوم الخميس، الموافق 18/03/2021، الساعة 10:00 , اللقاء في بناية المجلس في قرية أكسال .

5. يمكن الحصول علي نماذج المناقصات من مكاتب المجلس المحلي اكسال في ساعات الدوام العادية , مقابل مبلغ قيمتة 2500 ش.ج لا تعاد في أي حال.

6. اخر موعد لتقديم العروض يوم الاربعاء الموافق 31/03/2021 الساعة 18:00، العروضات تقدم باليد فقط وتدخل لصندوق المناقصات في مكتب سكرتير المجلس.

7. المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او اي عرض اخر والمجلس يحتفظ بحقه لابطال او اضافة اي جزء من قيمة المناقصة وذلك حسب الميزانيات المتوفرة لديها وبدون أي تفسير لذلك , ولا يحق لة تقديم أي طعون نتيجة ذلك .

8. لتفاصيل إضافية يمكن التوجه إلى قسم الهندسة , تلفون رقم 04-6061070

مع الاحترام،
المحامي محمد رافع شلبي
رئيس المجلس المحلي