مدير\ة شعبة الادارة المالية

מכרז פנימי למשרה פנויה
 
בהתאם לצו המועצות המקומיות ( קבלת עובדים ) לשנת 1977 , המועצה המקומית אכסאל מפרסמת על משרה   פנויה   כלהלן   :
 
תיאור המשרה    :    מנהל \ ת אגף מערך כספים
אחוז המשרה       :    % 100
תנאי שכר             :  חוזה אישי ב % 60 - % 70 משכר בכירים גלובלי .
כפיפות                  :   גזבר המועצה
תיאור המשרה : 
-        ניהול מערך  החשבונות והכספים  ברשות המקומית.
-        תחומי אחריות :
1.      ניהול מערכת הרישום החשבונאי:
א.     וידוא ביצוע רישום חשבונאי תקין, בהתאם להוראות הדין הקיים (לרבות תקנות הרשויותהמקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח -1988 )
ב.      וידוא רישום כל הפעולות הכספיות בספרי הרשות.
ג.       פיקוח על ניהול ספרי חו"ז (חייבים וזכאים) בהתאם להוראות הדין הקיים ולהנחיות.
ד.      תכנון מערך המלוות ופיקוח עליו, כולל הכנת תחזיות פרעון מלוות.
ה.     תכנון תכנית העבודה של העובדים תחתיו והנחייתם המקצועית.
2.      הפקת דו"חות כספיים:
א.      הכנה בפועל או פיקוח על הכנת דו"חות כספיים ומאזנים: חודשיים, רבעוניים ושנתיים.
3.      ייעוץ, בקרה ופיקוח בנושאים כספיים וחשבונאיים.
א.     בקרה אחר מערכת הנהלת חשבונות של מוסדות החינוך ושל מחלקות סמך עירוניות המהוות חלק מהרשות המקומית.
ב.      בקרה אחר רישום תקין של כל הפעילות הכספית ברשות.
ג.       עריכת התאמות בין רישומי הנהלת החשבונות לבין יתרות ודו"חות המתקבלים מהבנקים.
ד.       עריכת התאמות בין רישומי הנהלת החשבונות למערך הגבייה ולכל מערך אחר ברשות.
ה.     וידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים, להתקשרויות ולחוזים של הרשות.
ו.       פיקוח על תזרים המזומנים של הרשות.
ז.       ייעוץ בנושאים כספיים וחשבונאים לרשות.
ח.     דיווחים למשרדי הממשלה ולגופים ציבוריים, לרבות לשלטונות המס, לקרנות העובדים,לביטוח לאומי וכיוצ"ב.
4. הכנת התקציב השנתי של המועצה , ומעקב ובקרה אחרי ביצועו .
 
השכלה ודרישות מקצועיות
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים או סטטיסטיקה. או בעל תעודת רו"ח בתוקף.
 
דרישות ניסיון
ניסיון מקצועי - ניסיון מקצועי של 3 שניםלפחות, שנרכש במהלך 5  השנים האחרונות שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום החשבונאות ,הכלכלה או הכספים.
ניסיון ניהולי - 3שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
·        המועד האחרון להגשת הבקשות במשרד מזכיר המועצה בצירוף כל התעודות והאישורים הדרושים יום שלישי  בתאריך  9.2.2021  בשעות העבודה של המועצה המקומית .
·        ניתן לקבל טפסים להגשת מועמדות ממזכירות המועצה או להוריד הטופס מאתר המועצה .
·        המודעה מתייחסת לזכר ונקבה כאחד . 
·        המכרז פנימי ורשאים להגיש מועמדות עובדי המועצה המקומית בלבד ואשר התקבלו לעבודה כחוק. 
 
בכבוד רב ,
 
עו"ד מוחמד שלבי
ראש המועצה המקומית
תאריך פרסום : 25.1.2021
مجلس محلي اكسال
تلفون 6554196 \ 04 - 6554339 \ 04
 
مناقصه داخليه لوظيفه شاغره
                       
بموجب أمر السلطات المحلية ( قبول موظفين للعمل ) لسنة 1977 يعلن مجلس محلي اكسال عن وظيفة شاغرة كالتالي :
اسم الوظيفة    :   مدير \ ة شعبة الإدارة المالية .
*   نسبة الوظيفة   :   % 100
*   التدريج           :   اتفاقيه شخصيه بنسبة 60 % - 70 % من اجرة الموظفين الكبار .
 تبعية              :   محاسب المجلس  
وصف الوظيفة   :
- إدارة شعبة الحسابات والإدارة المالية في السلطة المحلية .
- مجالات المسؤولية :
1. إدارة جهاز التسجيلات المالية
 - التأكد من تنفيذ التسجيلات المالية بشكل سليم وحسب تعليمات القانون بما في ذلك قوانين السلطات المحلية
    ( إدارة الحسابات ) لسنة 1988 .
 - التأكد من تسجيل كافة الفعاليات المالية في سجلات السلطة .
 - مراقبة إدارة سجل المدينون والمستحقون (חו"זים ) حسب القانون والتعليمات .
 - إدارة القروض ومراقبتها يشمل تحضير توقعات تسديد قروض .
 - تحضير خطة عمل للموظفين تحت امرته وتوجيهم مهنيا .
2. تحضير تقارير مالية :
 - تحضير فعلي او مراقبة تحضير التقارير المالية والموازنة بشكل شهري , ربع سنوي والسنوية .
3استشارة رقابة ومراقبة الأمور المالية والمحاسبة :
- مراقبة إدارة الحسابات في المؤسسات التعليمية والمؤسسات البلدية التابعة للسلطة المحلية .
- رقابة تسجيل سليم للفعاليات المالية للسلطة .
- ملائمة التسجيلات الحسابية مع الأرصدة المسجلة في البنوك .
- التأكد من المصادقة على حسابات المقاولين والمزودين , مقارنة مع الاتفاقيات والتعاقدات والعقود مع
 السلطة المحلية .
- مراقبة السيولة المالية للسلطة المحلية .
- استشارة في الأمور المالية والمحاسبة في السلطة المحلية .
- مسؤولية ( تقديم ) التقارير للمكاتب الحكومية والمؤسسات الجماهيرية بما في ذلك سلطة الضرائب , صناديق
 الائتمان العاملين , التأمين الوطني وما شابه .
4. تحضير الميزانية السنوية للسلطة المحلية , متابعة ومراقبة تنفيذها .
الشهادات المطلوبة :
- حامل شهاده أكاديمية من مؤسسة معترف بها من مجلس التعليم العالي أو معترف بها من قسم تقييم الشهادات
    الأكاديمية من خارج البلاد في احد المجالات التالية :
     محاسبة , اقتصاد , إدارة أعمال او إحصاء او شهادة مدقق حسابات سارية المفعول .
متطلبات خبرة :
- خبرة مهنيه : خبره مهنية ل 3 سنوات على الأقل خلال الخمسة سنوات الأخيرة من الموعد الأخير  
   لتقديم طلب اشغال الوظيفه في مجال المحاسبه , الاقتصاد , او المالية .
- خبره اداريه : 3 سنوات خبرة في إدارة طاقم عمال تبعية مباشرة .
الموعد الأخير لتقديم الطلبات مع ارفاق الشهادات المطلوبة في مكتب سكرتير المجلس حتى موعد أقصاه
    يوم الثلاثاء بتاريخ 9.2.2021   خلال ساعات دوام عمل المجلس المحلي .
- يمكن الحصول على نماذج لتقديم الطلبات من مكتب سكرتارية المجلس المحلي او انزالها من موقع
   المجلس المحلي اكسال .
- النص أعلاه موجه للذكور والاثاث .
- المناقصة داخليه , ويحق تقديم طلبات لإشغال الوظيفة لمستخدمي المجلس المحلي فقط , والذين تم استيعابهم
   حسب القانون .
مع الاحترام ,
المحامي محمد شلبي
رئيس المجلس المحلي