פינוי, טיפול ומחזור פסולת בניין בכפר אכסאל

 

מועצה מקומית אכסאל
טלפונים 6554196 \ 04 – 6554339 \ 04

מכרז מס' 104/2019
פינוי, טיפול ומחזור פסולת בניין בכפר אכסאל
הזמנה להציע הצעות

1.1 מועצת מקומית אכסאל מעוניינת לפנות ריכוזי פסולת שהצטברו באזורים שונים בתחומיה המוניציפאליים של הכפר ולשם כך פונה בהזמנה להציע הצעות לפינוי ריכוזי הפסולת, המופיעים בנספח ב' בחוברת המכרז (להלן – "ריכוז מצבורי הפסולת").

1.2 את מסמכי ותנאי המכרז ומסמכים נלווים, וכן את נוסח חוזה הקבלנות ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן:"מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש תמורת סך של 2,000 ₪ ( אלפים שקלים חדשים ) שלא יוחזרו , בבניין המועצה, בימים ב',ג',ד',ה', ושבת, בין השעות 08:00 עד 16:00 ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום בנוכחות נציג המועצה ולא ניתן לצלמם.
לפרטי המכרז נא לפנות למר חביב אללה מוראד מנהל היחידה הסביבתית
בטל':04-6433837 נייד : 050-8871220 בין שעות 08:00 בבוקר ועד 16:00 אחה"צ.

1.3 המציע יגיש הצעתו ידנית בלבד בשיטת המעטפת הסגורה ותוכנסנה לתיבת המכרזים במשרדי מועצה המקומית אכסאל עד לתאריך 30/10/2019 בשעה 18:00 (בצירוף האישורים והמסמכים המפורטים שם) ובצירוף ערבות בנקאית כדין.

1.4 סיור להכרת אזור ביצוע השירות ומפגש הבהרות, יצא ממשרדי היחידה הסביבתית
הרי נצרת במועצה מקומית אכסאל ביום 17/10/2019 בשעה 10:00 בבוקר, ההשתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להשתתפות במכרז .

1.5 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר.

בכבוד רב

עו"ד מוחמד שלבי
ראש המועצה המקומית

 

 

 

 

 

 


مجلس محلي اكسال
تلفون 6554196 \ 04 - 6554339 \ 04

مناقصه رقم 2019 \ 104

إزالة , ومعالجة وإعادة نفايات مواد بناء ومواد صلبة

1. المجلس المحلي اكسال معني بإزالة مكبات نفايات بناء ومواد صلبة من مناطق مختلفة في منطقة نفوذ
المجلس المحلي ونتوجه بهذه الإعلان لتقديم اقتراحات لإزالة هذه المكبات , وحسب ما هو مبين في
المرفق "ب" في كتاب المناقصة " مناطق تركيز النفايات ".

2. يمكن الحصول على نماذج وشروط المناقصة ونماذج أخرى , ونص الاتفاقية ومرفقاتها والتي
يتوجب على الفائز التوقيع عليها , من مكاتب المجلس المحلي خلال ساعات دوام المجلس المحلي , أيام
الاثنين حتى الخميس من الساعه 8:00 لغاية 16:00 . وأيضا يوم السبت من الساعة 8:00 ولغاية
14:00 , مقابل مبلغ 2000 شاقل لا تعاد .
يمكن معاينة نماذج المناقصة قبل الشراء وبحضور ممثل من المجلس المحلي ويمنع تصويرها
لمعلومات إضافية يمكن التوجه للسيد مراد حبيب الله – مدير وحدة البيئة تلفون رقم 6433837 – 04
او رقم 0508871220 بين الساعة 8:00 صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر .

3. تقدم الاقتراحات وتسلم باليد فقط وتدخل في صندوق المناقصات حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء
30.10.2019 في تمام الساعة السادسة مساء .
ويجب ارفاق كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك كفالة بنكيه .

4. تجري جولة مقاولين في الموقع ولتقديم توضيحات يوم الخميس الموافق 17.10.2019 والتجمع في
تمام الساعة العاشرة , مكتب وحدة البيئة في مجلس اكسال المحلي , والاشتراك في الجولة اجباري !
وهو شرط للمشاركة في المناقصة .

5. المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او أي عرض .

 

مع الاحترام ,

المحامي محمد رافع شلبي
رئيس المجلس المحلي