מכרז פומבי מס 103/2019 שדרוג וחיזוק מבנה מפני רעידות אדמה

 מועצה מקומית אכסאל

טלפונים 6554196 \ 04 – 6554339 \ 04
מכרז פומבי מס' __103/2019
שדרוג וחיזוק מבנה מפני רעידות אדמה
בית ספר יסודי אלבירוני - כפר אכסאל

1. המועצה המקומית אכסאל (להלן: "המזמינה ו/או המועצה") מזמינה בזאת הגשת הצעות מקבלנים הרשומים בפנקס רשם הקבלנים (בענף בנייה סמל 100 בסיווג כספי המתאים ) לצורך ביצוע עבודות שדרוג וחיזוק מבנה מפני רעידות אדמה בבית ספר יסודי אלבירוני בכפר אכסאל (להלן: "המכרז") וזאת בהתאם לתנאים, הדרישות וההגדרות הספציפיות כאמור במסמכי המכרז.
2. את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו , ניתן לרכוש תמורת תשלום של 3,000 ₪ (התשלום לא יוחזר בשום מקרה-גם במקרה והמועצה תחליט על ביטול המכרז) במשרדי המועצה בימים ב,ג,ד,ה ושבת
3. את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במשרד מזכיר המועצה במעטפה סגורה בלבד, לא נושאת לוגו כלשהו ו/או סימן שיש בו כדי להעיד על זהות המגיש, שתישא את מספר המכרז 103/2019בלבד, וזאת עד ליום 12.6.2019 עד השעה 18:00 במסירה ידנית ותוכנס נה לתיבת המכרזים . הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר השעה והתאריך הנקובים לעיל לא תתקבל.
4. מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום שני ה- _27/5/2019_שעה 10:00_ בבניין המועצה בכפר אכסאל וככל שיש צורך בכך, ייערך סיור בשטח.
5. המציע במכרז יהא חייב להמציא אישורים ואסמכתאות בהתאם לדרישות המכרז ולפיהם הוא גם מנהל ספרי חשבונות כחוק, יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות המכרז.
6. המציע יהא חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.בסכום של_. 400,000 ש''ח (ארבע מאות אלף ש''ח ) בתוקף עד יום רביעי 12/9/2019.
7. המועצה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות. רק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו הכספית .
8. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המכרז, להרחיב אותו או לצמצם את היקפו, לפצל את הזכיה בין מציעים או למוסרה למציע אחד, הכל עפ"י שיקול דעתה ומבלי שתידרש לנמק החלטתה זו.
9. לפרטים נוספים ועיון במסמכי המכרז ללא תשלום ניתן לפנות למחלקת ההנדסה במשרדי המועצה בטלפון: 04-6550905_, פקס__04-6550906. העיון במסמכי המכרז יהיה בנוכחות נציג המועצה .


בכבוד רב ,

עו"ד מוחמד שלבי
ראש המועצה המקומית
18.5.2019

 


مجلس محلي اكسال
تلفون 6554196 \ 04 - 6554339 \ 04

مناقصه علنيه رقم – 103/2019
تطوير وتقوية مبنى من الهزات الارضيه
مدرسة البيروني الابتدائيه – اكسال

1. المجلس المحلي اكسال يدعو بهذا لتقديم عروض من المقاولين المسجلين في سجل المقاولين (فرع البناء 100, وحسب التصنيف المالي الملائم ) من اجل تنفيذ اعمال تطوير وتقوية مبنى المدرسه الابتدائيه البيروني ضد الهزات الارضيه ( الهزات الارضيه فيما يلي : المناقصه ) وفقا للشروط والمتطلبات والاعدادات الخصوصيه كما هو مذكور في وثائق المناقصه .

2. وثائق المناقصه والوثائق المرفقه لها . يمكن شراؤها مقابل مبلغ مالي قدره 3000 شاقل ( لن يتم ارجاع الدفعه في اي حال حتى في حال قرر المجلس الغاء المناقصه ) من مكاتب المجلس ايام الاثنين, الثلاثاء , الاربعاء , الخميس , والسبت .

3. يجب تقديم العروض المقترحه وفقا لشروط المناقصه في مكتب سكرتير المجلس في مغلف مغلق فقط , لا يحمل اي شعار كان أو رمز يظهر تفاصيل هوية مقدم الطلب ,يجب تسجيل رقم المناقصه 2019/103 فقط , حتى تاريخ 12.06.2019 حتى الساعه 18:00 التسليم باليد فقط وتدخل في صندوق المناقصات . لن يتم قبول العرض اللذي يقدم بعد الساعه والتاريخ المحدد اعلاه .

4. سيعقد اجتماع للتوضيح يوم الاثنين 27.05.2019 الساعه 10:00 في بناية المجلس المحلي اكسال واذا لزم الامر سيكون جوله في مكان العمل .

5. يطلب من مقدم الطلب تقديم الشهادات والمستندات وفقا لمتطلبات المناقصه ومن ضمنها شهادة ادارة حسابات بحسب القانون , لديه خبره وقدرات كما هو مطلوب في المناقصه .

6. يجب ارفاق كفاله بنكيه وفقا لشروط المناقصه ووفقا للنص المرفق بوثائق المناقصه . بمبلغ وقدره_ . 400,000 ش.ج (اربعه مائة الف شاقل ) سارية المفعول لغاية يوم الاربعاء 12.09.2019 .

7. المجلس المحلي يدرس الطلبات المقترحه بحيث يتم الغاء اي عرض لا يفي بشروط الحد الادنى من المناقصه , فقط الاقتراحات التي تفي بشروط الحد الادنى بالشروط المطلوبه , يؤخذ اقتراحها المالي في الاعتبار .

8. لا يتعهد المجلس المحلي بقبول العرض الارخص او اي عرض على الاطلاق وهو يحتفظ بالحق ,لإلغاء المناقصه, او تكبيرها او تقليص نطاقها , او تقسيم العرض بين المقدمين للمناقصه او اعطائها لمقدم واحد , وكل هذا حسب ما يراه مناسب ودون الحاجه لشرح هذا القرار .
9. لتفاصيل اضافيه ومراجعة وثائق المناقصه مجانا يمكن التوجه لقسم الهندسه بمكاتب المجلس
تلفون : 04-6550905 فاكس :04-6550906 , مراجعة وثائق المناقصه بحضور ممثل المجلس فقط .


مع الاحترام,

المحامي محمد شلبي
رئيس المجلس المحلي
18.5.2019