מכרז מס 101/2019 - ביצוע עבודות שיפוץ מרכז פיס קהילתי

מועצה מקומית אכסאל
טלפונים 6554196 \ 04 – 6554339 \ 04
מכרז מס' 101/2019
ביצוע עבודות שיפוץ מרכז פיס קהילתי

1. מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים לביצוע עבודות שיפוץ מרכז פיס קהילתי .
2. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים לענף ראשי 100 ואו ענף משנה 131 ובסיווג כספי מתאים אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש לצרף אישורים.
3. ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות עם כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד הבניה בשווי 50000 ש"ח לטובת מ.מ אכסאל בתוקף עד תאריך ‏02/07/2019 , הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.
4. סיור קבלנים ( אינו חובה ) ייערך ביום רביעי תאריך 20/03/2019 שעה 9:00 , המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל.
5. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 1500 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה .
6. המועד האחרון להגשת ההצעות ובמסירה ידנית בלבד ביום שלישי 02/04/2019 , בשעה 18:00 , ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים .
7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה ולא תהיה זכות לקבלן לדרוש פיצוי כלשהוא .


בכבוד רב,

עו"ד מוחמד ראפע שלבי
ראש המועצה המקומית


مجلس محلي اكسال
تلفون 6554196 \ 04 - 6554339 \ 04

مناقصه رقم 102/2019_
بناء ملعب مغطى متعدد المجالات الرياضية - اكسال


1. يعلن المجلس المحلي أكسال عن رغبته بقبول عروض من مقاولين مسجلين بطريقه الظرف المختوم لبناء ملعب مغطى متعدد المجالات الرياضية في بلدة اكسال .

2. تقبل العروض فقط من مقاولين ذوي خبره ومسجلين في سجل المقاولين للفرع الرئيسي لأعمال التطوير وأعمال البناء 100 و / او 200 تصنيف مالي ملائم لقيمة العطاء , على المقاول ارفاق شهادة مقاول في سجل المقاولين وشهادات اثبات ادارة حسابات قانونيه في ضريبة الدخل وضريبة القيمه الاضافيه ومصدقه من مراقب حسابات قانوني.

3. تقدم العروض مع الوثائق وتعاد مع جميع الخرائط ووثائق العطاء موقعه من قبل المقاول ومرفقه بكفاله بنكيه مرتبطه بجدول غلاء تعبيد الطرق 135,000 شاقل لصالح المجلس المحلي اكسال سارية المفعول حتى موعد أقصاة -02/07/2019, والعرض الذي لا يرفق به كفاله بنكيه لا يجري بحثه .

4. تجري جولة المقاولين في يوم الاربعاء , الموافق 20.03.2019, الساعه 10:00 , اللقاء في بناية المجلس في قرية أكسال .

5. يمكن الحصول علي نماذج المناقصات من مكاتب المجلس المحلي اكسال في ساعات الدوام العادية , مقابل مبلغ قيمتة 2000 ش.ج لا تعاد في أي حال.

6. اخر موعد لتقديم العروض يوم الثلاثاء الموافق 02.04.2019 الساعه 18:00, العروضات تقدم بشكل يدوي فقط وتدخل الى داخل صندوق المناقصات .

7. المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او اي عرض اخر والمجلس يحتفظ بحقه لابطال او اضافة اي جزء من قيمة المناقصه وذلك حسب الميزانيات المتوفرة لديها وبدون أي تفسير لذلك , ولا يحق لأحد المطالبه بأي تعويض يكون نتيجة ذلك .

 


مع الاحترام,

محمد رافع شلبي
رئيس المجلس المحلي