מכרז מס 105/2018 ביצוע עבודות שיפוץ בית ספר מקיף

 مناقصه 2018/105

اعمال ترميم المدرسه الشامله


1. يعلن المجلس المحلي أكسال عن رغبته بقبول عروض من مقاولين مسجلين بطريقه الظرف المختوم – اعمال ترميم المدرسه الشامله .

2. تقبل العروض فقط من مقاولين ذوي خبره ومسجلين في سجل المقاولين للفرع الرئيسي لاعمال البناء 100 او فرع ثانوي 131 وبتصنيف مالي ملائم لقيمة العطاء , على المقاول ارفاق شهادة مقاول في سجل المقاولين وشهادات اثبات ادارة حسابات قانونيه في ضريبة الدخل وضريبة القيمه الاضافيه ومصدقه من مراقب حسابات قانوني.

3. تقدم العروض مع الوثائق وتعاد مع جميع الخرائط ووثائق العطاء موقعه من قبل المقاول ومرفقه بكفاله بنكيه مربوطه بجدول غلاء البناء بقيمة 30000 ش"ج سارية المفعول حتى موعد أقصاة يوم 2018/10/10 والعرض الذي لا يرفق به كفاله بنكيه لا يجري بحثه .

4. تجري جولة المقاولين (غير الزامي) في يوم الثلاثاء الموافق 2018/07/03, الساعة 10.00, اللقاء في بناية المجلس في قرية أكسال .

5. يمكن الحصول علي نماذج المناقصات والمواصفات التقنيه من المجلس المحلي إكسال اثناء الدوام, مقابل مبلغ قيمتة 1500 ش.ج لا تعاد سواء قدم العطاء او لم يقدم.

6. اخر موعد لتقديم العروض شخصيا وباليد يوم الثلاثاء الموافق2018/07/10 الساعه 18:00 .

7. المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او اي عرض اخر والمجلس يحتفظ بحقه لابطال او اضافة اي جزء من المناقصه ولا يحق لاي مقاول المطالبه او اخذ اي تعويض نتيجة ذلك .

 


مع الاحترام,

المحامي عبد السلام دراوشة
رئيس المجلس المحلي

 

 

 

 

מכרז מס' 105/2018
ביצוע עבודות שיפוץ בית ספר מקיף

1. מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים לבצוע עבודות שיפוץ בבית ספר מקיף .
2. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים לענף ראשי 100 ואו ענף משנה 131 ובסיווג כספי מתאים אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש לצרף אישורים.
3. ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות עם כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד הבניה בשווי 30000ש"ח לטובת מ.מ אכסאל בתוקף עד תאריך ‏10/10/2018 , הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.
4. סיור קבלנים(אינו חובה) ייערך ביום שלישי תאריך -03/07/2018 שעה 10.00 המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל.
5. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 1500 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה .
6. המועד האחרון להגשת ההצעות יום שלשי תאריך 10/07/2018 שעה 18.00.
. ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים .
7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה.

 

בכבוד רב,

עו"ד עבד אלסלאם דראושה
ראש המועצה