מכרז מס 2018 \ 103 - הסעות תלמידים

مجلس محلي اكسال
تلفون 6554196 \ 04 - 6554339 \ 04

مناقصة رقم 2018 \ 103
سفريات للطلاب

يعلن المجلس المحلي عن حاجته لعروض من مقاولي سفريات بطريقة الظرف المختوم لسفريات الطلاب وحسب الشروط التالية :

* اخر موعد لتقديم العروض حتى يوم الخميس الموافق 29.3.2018 الساعة السادسة
مساء في مكاتب المجلس المحلي وتسلم باليد فقط وبالظرف المختوم بحيث تدخل
في صندوق المناقصات .

* يمكن الحصول على مستندات المناقصة مقابل مبلغ 500 ش.ج. لا تعاد .

* يرفق مع العرض كفاله بنكيه مربوطة بجدول غلاء المعيشة بمبلغ 50.000 شاقل
ساري المفعول لغاية 28/06/2018 وحسب النموذج المرفق بكتاب المناقصة .

* يمكنهم تقديم العروض مقاولين مرخصين كما هو مفصل في مستندات المناقصه .

* لا يتعهد المجلس بقبول ارخص عرض او اي عرض اخر .

* للاستفسار بالإمكان التوجه لمدير قسم المعارف - السيد احمد يحيى , هاتف
رقم 6562573 \ 04 .

 


مع الاحترام ,


المحامي عبد السلام دراوشه
رئيس المجلس المحلي

 

 

 


מועצה מקומית אכסאל
טלפון 6554196 \ 04 - 6554339 \ 04

מכרז מס' 2018 \ 103
הסעות תלמידים


* המועצה המקומית אכסאל מבקשת מקבלני הסעות הצעות במעטפות
סגורות לביצוע הסעות תלמידים בתנאים כלהלן :

* המועד האחרון להגשת ההצעות ובמסירה ידנית בלבד עד יום חמישי
29.03.2018 בשעה 18:00 ויוגשו במעטפה סגורה ויוכנסו לתיבת המכרזים .

* ניתן לקבל את מסמכי המכרז תמורת 500 ₪ שלא יוחזרו .

* יש לצרף ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן ע"ס 50.000 ₪
בתוקף עד 28.6.2018 . ולפי הנוסח המצורף בחוברת המכרז , ואת כל
האישורים הדרושים בהתאם לתנאי הסף שנקבעו .

* המועצה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ואו כל הצעה אחרת.

* לבירורים נוספים ניתן להתקשר למנהל מחלקת החינוך מר אחמד יחיא
בטלפון 6562573 \ 04 .

 

 


בכבוד רב ,

עו"ד דראושה עבד אלסלאם
ראש המועצה המקומית