מכרז מס 102/2018 - הזמנה לרכישת מכונה ייעודית לטאוט כבישים

מועצה מקומית איכסאל

מכרז מס' 102/2018

לרכישת מכונה ייעודית לטאוט כבישים

הזמנה להציע הצעות

1. מ.מ. איכסאל (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת מכונת טיאוט ייעודית כהגדרתה בנספח ג' - מפרט טכני להסכם. הכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ונספחיו.
2. את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש החל מתאריך 22/03/2018 בעבור סך של 2,000 ₪ שלא יוחזרו, במשרדי המועצה בימים ב'-ה ו ש', בין השעות 8:30 – 15:30 בלבד.
הסברים ומדע נוסף ניתן להתקשר לטלפון מס' 04-6550905 ברשות המקומית .
3. הצעות המציעים תכלולנה , ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית בסך של 30,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 28/06/2018 ,הצעות אשר לא יכלולנה ערבות בנקאית נחשבות לפסולות ולא ידון בהם .
4. סיור מציעים ומפגש הבהרות, ייערך במשרדי מחלקת ההנדסה במועצה מקומית איכסאל ביום חמישי 22/03/2018 בשעה 12:00 בצהרים ,ההשתתפות בסיור הינה תנאי להשתתפות במכרז.
5. על המציע יהיה להגיש את הצעתו, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, במשרד מזכיר המועצה המקומית במעטפה סגורה, שהומצאה למציע, עליה מצוין – מכרז מס' 102/2018 ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה עד יום חמישי 29/03/2018 עד לשעה 18:00 .

6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא ושומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה וזאת בלי שיהיה לה הסבר ולא יהיה כל טיעון של אחרים עקב כך .


בברכה,

ראש המועצה
עו"ד עבד אלסלאם דראושה

 

 

 

 

المجلس المحلي أكسال
مناقصه 102/2018
تزويد مكنسه بهدف تنظيف شوارع القريه

1. يعلن المجلس المحلي أكسال عن رغبته بقبول عروض من مقاولين مسجلين بغيه اقتناء مكنسه بهدف تنظيف شوارع القريه المعرفه حسب الملحق ج"المواصفات الفنيه" المرفق بمستندات وشروط المناقصه .

2. مستندات وكتاب المناقصة وصيغة الاتفاقية التي سيطلب من الفائز التوقيع عليها يمكن شراؤها من مكتب المدبر العام للمجلس في ايام العمل المحددة (الاثنين ،الثلاثاء ،الاربعاء ،الخميس ويوم السبت )من الساعه ٨:٣٠ ختى الساعه ٣:٣٠ مقابل مبلع 2,000 ش.ج لا تُرد.
للاستفسار وتلقي معلومات اضافيه يكمن الاتصال على رقم هاتف المجلس المحلي 04-6550905 .

3. ترفق لاقترحات المقاولين كفاله بنكيه مرتبطه بجدول الغلاء بقيمه 30,000 شاقل لصالح المجلس المحلي اكسال سارية المفعول حتى موعد أقصاة 2018/06/28 , والعرض الذي لا يرفق به كفاله بنكيه لا يجري بحثه .

4. تجري جلسة المقاولين في يوم الخميس الموافق 22/03/2018, الساعه 12:00 ظهرا , اللقاء في بناية المجلس في قرية أكسال جولة المقاولين الزامية .

5. على المقاولين تسليم اقتراحاتهم بطريقة الظرف المختوم , وتسلم باليد وتدخل في صندوق العطاءات لدى مكتب سكرتير المجلس المحلي حتى موعد أقصاه يوم الخميس 29/03/2018 حتى تمام الساعة18:00 مساءا.

6. المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او اي عرض اخر والمجلس يحتفظ بحقه لابطال او اضافة اي جزء من قيمة المناقصه وذلك حسب الميزانيات المتوفرة لديها وبدون أي تفسير لذلك , ولا يحق لأحد المطالبه بأي تعويض يكون نتيجة ذلك .


مع الاحترام,

المحامي عبد السلام دراوشة
رئيس المجلس المحلي