מכרז מס 101/2018 - ביצוע עבודות שיפוץ מרכז פיס קהלתי

מועצה מקומית אכסאל
מכרז מס' 101/2018
ביצוע עבודות שיפוץ מרכז פיס קהלתי

1. מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים לבצוע עבודות שיפוץ מרכז פיס קהלתי'.

2. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים לענף ראשי100 /ענף משנה 131 ובסיווג כספי מתאים אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש לצרף אישורים.

3. ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות עם כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד הבניה בשווי 50.000 ש"ח לטובת מ.מ אכסאל בתוקף עד תאריך 28.6.2018 הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.

4. סיור קבלנים(אינו חובה) ייערך ביום חמישי תאריך 22/03/2018 שעה 10:00, המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל.
5. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 1500 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה .
6. המועד האחרון להגשת ההצעות יום חמישי בתאריך 29/03/2018 שעה 18:00 ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים .
7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה.


בכבוד רב,
עו"ד עבד אלסלאם דראושה
ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 


المجلس المحلي أكسال
مناقصه 2018/101
ترميم مركز بايس الجماهيري


1. يعلن المجلس المحلي أكسال عن رغبته بقبول عروض من مقاولين مسجلين بطريقه الظرف المختوم – ترميم مركز بايس الجماهيري

2. تقبل العروض فقط من مقاولين ذوي خبره ومسجلين في سجل المقاولين للفرع الرئيسي لاعمال البناء 100/131تصنيف مالي ملائم لقيمة العطاء,على المقاول ارفاق شهادة مقاول في سجل المقاولين وشهادات اثبات ادارة حسابات قانونيه في ضريبة الدخل وضريبة القيمه الاضافيه ومصدقه من مراقب حسابات قانوني.


3. تقدم العروض مع الوثائق وتعاد مع جميع الخرائط ووثائق العطاء موقعه من قبل المقاول ومرفقه بكفاله بنكيه بقيمة 50.000 ش"ج تشمل الضريبه الاضافيه, سارية المفعول حتى موعد أقصاة 28/06/2018 والعرض الذي لا يرفق به كفاله بنكيه لا يجري بحثه .

4. تجري جولة المقاولين(غيرالزامي) في يوم الخميس الموافق 2018/03/22 , الساعه 10:00 , اللقاء في بناية المجلس في قرية أكسال .

5. يمكن الحصول علي نماذج المناقصات والمواصفات التقنيه من المجلس المحلي إكسال اثناء الدوام, مقابل مبلغ قيمتة 1500 ش.ج لا تعاد سواء قدم العطاء او لم يقدم.

6. اخر موعد لتقديم العروض شخصيا وباليد يوم الخميس الموافق 2018/03/29 الساعه 18:00 .

7. المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او اي عرض اخر والمجلس يحتفظ بحقه لابطال او اضافة اي جزء من المناقصه ولا يحق لاي مقاول المطالبه او اخذ اي تعويض نتيجة ذلك .

 

 مع الاحترام,
المحامي عبد السلام دراوشة
رئيس المجلس المحلي